Доступные курсы

Win a Grant - How to develop winning application

You want to apply for a grant? Welcome! It means that you are passionate about developing. You see things that can be improved and have a vision of how to do it better. We can help your vision become a reality.

This course is training you throughout all necessary steps to develop the wining grants proposal: from how to design ideas, including prospect research, project planning, grant-writing stile, how to prepare the budget, application sub-mission and follow-up, as well as team and relationship building, and stewardship. It helps grant-seekers through each step of proposal idea development with questions and worksheets that will enable organizations to take an idea or concept from its inception to a fully fleshed-out proposal.

Don't rush, take it step by step, so you will have a solid foundation that will bring you success and make you feel lake a hero!hero

Учитель: Erica Zucec

Russisch für Deutschsprachige im Blended Format - A1.1

Der Kurs ist für Anfänger geeignet, die gerade anfangen, Russisch zu lernen. Er beginnt mit dem Alphabet und den Leseregeln und behandelt die grundlegende Grammatik und den Wortschatz, den Sie für die tägliche Konversation benötigen.

ℹ️ Der Kurs ist in einem Blended-Format gestaltet. Das bedeutet, dass die Theorie mit Hilfe von Lehrvideos, Leseartikeln und/oder Präsentationen vermittelt wird, während die persönlichen Treffen ausschließlich dazu dienen, Antworten auf die Fragen der Lernenden zu finden und umfangreich Kommunikationsfähigkeiten zu trainieren.
Учитель: Aliona Gubenco

Curs de limbă rusă în format mixt pentru vorbitori de română - A1.1

Cursul este conceput pentru începători care doresc să învețe limba rusă. Începe cu alfabetul și regulile de citire, acoperă gramatica și vocabularul de bază necesar pentru conversațiile de zi cu zi.


ℹ️ Cursul este creat în format mixt. Înseamnă că partea teoretică este acoperită online de videoclipuri explicative, diverse teme, prezentări sau articole, în timp ce întâlnirile față în față sunt dedicate întrebărilor cursanților și practicării intensive a comunicării în limba rusă.
Учитель: Aliona Gubenco

Educația sexuală

Educația Sexuală este o platformă interactivă și prietenoasă, concepută special pentru tine улыбаюсь  

Aici abordăm cele mai complexe subiecte simplu și deschis. 

Accesează platforma pentru a afla informații și răspunsuri la cele mai intime subiecte cum ar fi: sexualitate și prima dragoste, relații și sentimente, infecții cu transmiterea sexuală și contracepție, violență sexuală și drepturi. 

Noi te ajutăm să devii o persoană responsabilă, sigură pe sine și capabilă să faci alegeri corecte улыбаюсь

Concept & Content: Generation Z 
Interactive Education Video Production: MIT-Center.eu

Стратегия успеха для бизнеса

Только когда компания фокусируется на своих сильных сторонах и опирается на них, она способна достичь наивысших результатов. В 21 веке линейная бизнес-стратегия, основанная на истории компании, больше не является перспективной из-за растущей конкуренции, глобализации и дигитализации. С помощью "Немецкой стратегии успеха" вы познакомитесь с концепцией, которая помогла многим компаниям в стране-чемпионе мирового экспорта утвердиться в качестве лидеров рынка или даже мирового рынка в условиях кризиса.
ℹ️ Данный курс разработан в формате смешанного обучения. Это означает, что теория преподается с помощью обучающих видео, чтения статей и/или презентаций, а очные встречи используются исключительно для поиска ответов на вопросы учащихся, а также для обширной практики и закрепления полученных знаний.

Zend PHP Engineer Prepare Course

Prepare for the Zend Certified PHP Engineer exam with our comprehensive course. This industry-standard certification recognizes PHP competency and serves as a valuable credential for future employers. Join thousands of PHP practitioners who have obtained official certifications and elevate your PHP skills. This course is ideal for candidates aiming to work as Zend PHP engineers and learn server-side scripting using PHP for static or dynamic website creation and mobile app development. Boost your career prospects as a certified Zend engineer.


Unit-Tests in Moodle

In diesem Kurs lernen Sie die verschiedenen Arten von Tests in Moodle kennen. Der Kurs behandelt Unit-Tests im Detail. Die Lernenden richten PHPUnit in ihrer lokalen Moodle-Entwicklungsumgebung ein und erstellen einen PHP-Unit-Test.

Dies ist der sechste Kurs des Programms Moodle Developer Basics.


Geschätzte Lernzeit: 2 Stunden
Niveau: Anfänger
Programme: Moodle Developer Basics

Barrierefreie Entwicklungspraktiken

In diesem Kurs lernen Sie die Normen für Barrierefreiheit kennen und verstehen, warum sie wichtig sind. Sie werden die besten Praktiken für die Barrierefreiheit in Moodle kennenlernen und die Moodle-API und -Funktionen nutzen, um barrierefreie Seiten in Ihren Plug-ins zu erstellen.

Dies ist der fünfte Kurs des Programms Moodle Developer Basics.

Voraussichtliche Kursdauer: 2 Stunden

Niveau: Beginner
Programs: Moodle Developer Basics

Grundlagen des Moodle-Zugangs und Sicherheit

In diesem Kurs befassen wir uns mit der Zugriffskontrolle und den Sicherheitsaspekten eines Plugins. Anhand einer Reihe von Übungen lernen Sie, wie Sie den Zugriff auf Ihr Plugin mit Hilfe der Moodle Access API kontrollieren können. Sie werden lernen, wie Sie Fähigkeiten in Ihrem Plugin definieren und wie Sie feststellen, ob der Benutzer die Berechtigung hat, auf eine Seite zuzugreifen. Dieser Kurs behandelt auch die üblichen Sicherheitsbedrohungen, denen sich Entwickler bewusst sein müssen.

Dies ist der vierte Kurs des Programms Moodle Developer Basics.

Geschätzte Lernzeit: 2 Stunden

Level: Beginner

Labour Protection/ Protecția muncii

Prevenirea accidentelor și menținerea sănătății la locul de muncă nu sunt de o importanță fundamentală doar pentru lucrătorii înșiși, ci și în interesul angajatorilor, care trebuie să se aștepte la consecințe negative în cazul pierderii unui lucrător, care, în cele din urmă, implică costuri considerabile.

Peace AmbassadorЭтот курс является теоретической подготовкой в рамках лидерской программы " Послы Мира", реализуемой Женской Сетью за Демократию при поддержке ООН Женщины и финансируемой Женским Фондом Мира и Гуманитарной Помощи. Курс обучает основам политического лидерства и готовит вас к тому, чтобы стать политическим лидером. Семинар начинается с дискуссионного клуба и много практики, как онлайн, так и офлайн, в Центрах Мира или в Посольстве Мира.

Целевая группа этого курса - люди, которые хотят активнее участвовать в политике, чтобы служить нашему обществу и обеспечивать мир.

Предполагаемая продолжительность курса: 8 недель, ~1 час в день.

Уровень: начинающий


Trainer: Erica Zucec